Prioratet Sankt Erik

Prioratet omfattar kapitlen Svea, Holmia, Meler, och Uplandia.

Orden är dynastisk och tillhör Aragoniens, Mallorcas och Siciliens kungahus.

Enligt stadgarna är Ordens huvudsakliga mål ”att föra vidare i den moderna världen traditionen av ridderlighet som ett sätt att leva och att försvara Tronen och Altaret.  Den utövar välgörenhet genom sin hospitalitverksamhet”.

Prioratet S:t Erik organiserar till största delen medlemmar Stockholmsområdet och dess närhet.