Välkommen

till Prioratet Sankt Eriks av MOC hemsida!

Denna sida kommer att bli en mötesplats för Prioratets riddare och ledamöter samt för övriga intresserade.

För utförlig information om Ordens verksamhet och historia hänvisas till hemsidan för Stor Prioratet Terra Nordica av MOC.