Aktiviteter

Prioratets aktiviteter omfattar till exempel gemensamma museibesök, besök i konsthallar, måltider etc. Utöver detta ordnar Storprioratet årligen investiturer och middagar, vidare ges möjlighet till deltagande i aktiviteter i utländska Storpriorat/priorat.

Överskott från aktiviteter går oavkortat till Storprioratets hjälpverksamhet.