Historia

Prioratet S:t Erik började som det första Kapitlet av MOC i Sverige och i Norden i februari 2002.

I juni 2002 blev det ett fullvärdigt Priorat.

Den förste Kommendatorn var nuvarande Stor Priorn Ecc’mo don Jan-Olov markis von Wowern SGDC COllMOC.

Han efterträddes av H.E. Don Olof Söderlind GC MJ MOC, som blev den förste Priorn för S:t Erik.

Han efterträddes av H.E. don Pertti Hämäläinen GC MJ MOC.

Nuvarande Prior är H.E. Don Lars Franzén GC MJ MOC.

I dag har Prioratet S:t Erik ca 130 riddare och ledamöter.