Historia

Prioratet S:t Erik började som det första Kapitlet av MOC i Sverige och i Norden i februari 2002.

I juni 2002 blev det ett fullvärdigt Priorat.

Den förste Kommendatorn var nuvarande Stor Visitatorn Ecc’mo don Jan-Olov markis von Wowern SGDC GrCOll MOC.

Jan-Olov von Wowern

Jan-Olov von Wowern utnämns till rättsriddare i februari 2002

 

 

 

 

 

 

 

Han efterträddes av H.E. Don Olof Söderlind GC MJ MOC, som blev den förste Priorn för S:t Erik.

Han efterträddes av H.E. don Pertti Hämäläinen GC MJ MOC.

Han efterträddes av H.E. Don Lars Franzén GC MJ MOC.

Han efterträddes av H.E. don Joans Forseth GC MJ MOC.

Han efterträddes av Ecc’mo don Jan-Olov von Wowern SGDC GrColl MOC,

som återinträddes om tillförordnad Prior.

I dag har Prioratet S:t Erik ca 230 riddare och ledamöter.