Prioratet Sankt Erik

Prioratet omfattar kapitlen Svea, Alsnu, Birca, Holmia, Meler, Strengnesia och Uplandia.

Orden är dynastisk och tillhör Aragoniens, Mallorcas och Siciliens kungahus.

Enligt stadgarna är Ordens huvudsakliga mål ”att föra vidare i den moderna världen traditionen av ridderlighet som ett sätt att leva och att försvara Tronen och Altaret. Den utövar välgörenhet genom sin hospitalitverksamhet”.

Prioratet S:t Erik organiserar till största delen medlemmar Stockholmsområdet och dess närhet.